پورتال بی‌سرزمین

طراحی پورتال خبری بی‌سرزمین، در سال 1391 توسط مجموعه سفارش سایت، پیاده‌سازی و اجرا گردید. این وب‌سایت تک زبانه به انتشار اخبار ایران زمین در خارج از کشور پرداخت.

بخش‌هایی از پروژه:

طراحی گرافیک اختصاصی