همایش ملی

طراحی وب‌سایت همایش ملی، در سال 1396 توسط مجموعه سفارش سایت، پیاده‌سازی و اجرا گردید.این سایت، با رویكرد اجرای اولین همایش ملی مولد سازی مدیریت و داراییهای دولت برای موسسه فرهنگی و هنری مطالعات راهبردی پارس ایجاد شد.

بخش‌هایی از پروژه :

طراحی گرافیک اختصاصی

برنامه نویسی سفارشی

قابلیت واکنشگرا

عضویت اختصاصی

مشاهده وب‌سایت:

www.hamayeshmelli.com