مهد قرآن کریم

طراحی وب‌سایت موسسه مهد قرآن کریم، در سال 1394 توسط مجموعه سفارش سایت، پیاده‌سازی و اجرا گردید. این مجموعه با هدف استفاده از آیات رحمانی قرآن در مقابله با تهاجم فرهنگی دشمنان اسلام و به منظور ترویج هرچه بیشتر معارف قرآنی در جامعه از خرداد ماه 1371حرکت مردمی و فرا گیر خود را آغاز کرد.

بخش‌هایی از پروژه:

طراحی گرافیک اختصاصی
برنامه نویسی سفارشی
پیاده‌سازی به زبان فارسی

مشاهده وب‌سایت:

www.ayeh.ir