مجتمع عالی پیشرفت

طراحی وب‌سایت مجتمع عالی پارسیان، در سال 1394 توسط مجموعه سفارش سایت، پیاده‌سازی و اجرا گردید. این مرکز آموزش عالی، برای گسترش علوم و فنون روز و آموزش آن برای دانشجویان پا به عرصه وب نهاد.

بخش‌هایی از پروژه:

طراحی گرافیک اختصاصی
برنامه نویسی سفارشی

مشاهده وب‌سایت:

www.pishraft-ac.com