فردوسی شناسی البـرز

طراحی وب‌سایت دبیرخانه دائمی و بین المللی فردوسی شناسی البـرز، در سال 1390 توسط مجموعه سفارش سایت، پیاده‌سازی و اجرا گردید. این مجموعه با هدف گسترش فرهنگ ایران باستان و ادبیات کهن این مرز و بوم همچنین اشاعه شاهکارهای ادبی ایران پا به عرصه وب نهاد.

بخش‌هایی از پروژه:

طراحی گرافیک اختصاصی
برنامه نویسی سفارشی

مشاهده وب‌سایت:

www.theferdosi.com