شرکت همگرا

طراحی  وب‌سایت شرکت هم گرا، در سال 1392 توسط مجموعه سفارش سایت، پیاده‌سازی و اجرا گردید.

بخش‌هایی از پروژه:

طراحی گرافیک اختصاصی
برنامه نویسی سفارشی

مشاهده وب‌سایت:

www.hamgara.com