اجلاس مدیریت انرژی

طراحی وب‌سایت اجلاس بین المللی مدیریت راهبردی انرژی، در سال 1388 توسط مجموعه سفارش سایت، پیاده‌سازی و اجرا گردید. این اجلاس در 11 خرداد ماه سال 1388 با هدف بررسی جایگاه صنعت نفت در سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران، در سال 1404 ه. ش و توانش پایه‌ای انرژی كشور، محوریت اقتصاد انرژی در توسعه، استمرار ذخایر گاز تا چند سده و موقعیت ویژه ژئواقتصادی، ژئوپلتیك و ژئواستراتژیك ایران، اثرگذاری و ایفای نقش مناسب‌تر در مدیریت منطقه‌ای پرداخت.

بخش‌هایی از پروژه:

طراحی گرافیک اختصاصی
برنامه نویسی سفارشی
امکان رزرو صندلی در همایش
پیاده سازی به دو زبان فارسی و انگلیسی

مشاهده وب‌سایت:

www.energies.ir