آموزش عالی ایرانیان

طراحی وب‌سایت موسسه آموزش عالی ایرانیان، در سال 1390 توسط مجموعه سفارش سایت، پیاده‌سازی و اجرا گردید. مؤسسه غيرانتفاعی است كه از سوی وزارت علوم، تحقيقات و فن‌آوری تأييد شده است و برای گسترش آموزش پا به عرصه وب نهاد.

بخش‌هایی از پروژه:

طراحی گرافیک اختصاصی
برنامه نویسی سفارشی
تقویم آموزشی
خبرنامه، ارسال ایمیل گروهی

مشاهده وب‌سایت:

www.ibs.ir