نسخه_تحت_وب_اپلیکیشن
شناسایی_اخبار_جعلی_در_وب
هوش_مصنوعی
ابزار_امنیتی
تکنولوژی_rcs
سابقه_در_فیس بوک