با چه روشی نمی توانند تلگرام را فیلتر کنند؟

درباره روش Domain Fronting  در استفاده برای تلگرام می توان به عبارت ساده چنین بیان کرد که شرایطی را فراهم آورده تا کاربران برای استفاده از وب سایت یا اپلیکیشن به جای اتصال مستقیم به سرورهای آنها، ابتدا به سرور شرکت هایی مانند آمازون، گوگل یا مایکروسافت متصل می شوند و سپس از آن به سرور اصلی انتقال پیدا می کند.

این کار مشابه عملکردی است که برنامه های تغییر IP انجام می دهند؛ با این تفاوت که سرورهای متعلق به گوگل، آمازون یا مایکروسافت به صورت فوق العاده گسترده ای در جهان مورد استفاده قرار می گیرند و در نتیجه مسدود کردن این سرورها غیر ممکن می باشد.Domain-Fronting